Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/354
Title: Công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ nông thôn đảng bộ huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay
Authors: Vũ, Thị Lan Anh
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Phát triển đảng viên;Chi bộ;Nông thôn;Đảng bộ;Thanh Miện;Hải Dương
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ nông thôn của Đảng bộ huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ nông thôn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/354
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Vu Thi Lan Anh.pdf818.95 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.