DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Văn hóa : [57]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Bản sắc văn hóa Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
     PGS, TS. Phạm Ngọc Trung (Nxb. Lý luận chính trị, 2018)

 DSpace Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam
     Lê Ngọc Văn (H.: Khoa học Xã hội, 454 tr, 2012)

 DSpace Giáo trình xã hội học văn hóa
     Mai, Thị Kim Thanh (H : Giáo dục,223tr. : bảng, biểu đồ ;, 2011)

 DSpace Văn hóa và lối sống đô thị Việt Nam. Một cách tiếp cận
     PGS, TS Trương Minh Dục (H. : Chính trị quốc gia, 667tr, 2010)

 DSpace Văn hóa và khoa học về văn hóa : Sách chuyên khảo
     Trần, Thanh Giang (H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 441 tr, 2017)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com