DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Kinh tế : [97]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình quản trị nhân lực căn bản
     Mai, Thanh Lan (H.: Thống kê, 303tr, 2016)

 DSpace Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội
     Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (Thống kê, 537tr., 2008)

 DSpace Quản lý hiệu quả tài sản công
     Dag Detter (Chính trị Quốc gia - Sự thật, 332tr., 2017)

 DSpace Phát triển chiến lược thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam
     TS Nguyễn Hoàng Việt (Thông tin và Truyền thông, 436tr., 2013)

 DSpace Lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo
     TS. Trần Thanh Giang (H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 226 tr, 2017)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com