Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/331
Title: Chất lượng đội ngũ đảng viên các đảng bộ xã ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Lạc
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Chất lượng;Đảng viên;Đảng bộ;Bạc Liêu
Issue Date: 2012
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên đang hoạt động ở các đảng bộ xã tỉnh Bạc Liêu, qua đó xác định phương hướng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên này trong thời gian tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/331
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Lac.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.