DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Báo chí - Truyền thông : [223]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng
     Theaker, Yaxley, Heather Alison (Nxb. Chính trị Quốc gia, 2018)

 DSpace Âm học kiến trúc: cơ sở lý thuyết và các giải pháp ứng dụng
     Phạm, Đức Nguyên (H.: Khoa học và kỹ thuật, 430 tr, 2000)

 DSpace Âm thanh lập thể: nguyên lý và công nghệ
     Trần, Công Chí (H.: Khoa học và kỹ thuật, 400 tr, 1999)

 DSpace Lịch sử báo chí
     Albert, Pierre (H.: Thế giới, 138 tr, 2003)

 DSpace Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập - Những bài học kinh nghiệm cho người làm báo
     (H. : Thông tin và Truyền thông, 357 tr, 2013)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com