DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Giáo trình >

Chuyên ngành Xã hội học : [14]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình dân số và phát triển
     Tống, Văn Đường (H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 416 tr, 2007)

 DSpace Giáo trình xã hội học
     Lê, Ngọc Hùng (H. : Dân trí, 290 tr, 2009)

 DSpace Giáo trình thống kê xã hội học
     Đào Hữu Hồ (Giáo dục, 211tr., 2014)

 DSpace Giáo trình thống kê dân số
     TS. Phạm Đại Đồng (Đại học Kinh tế quốc dân, 247tr., 2007)

 DSpace Giáo trình dân số sức khỏe sinh sản và phát triển
     (Chính trị Quốc gia, 2005)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com