Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3122
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Đình Xây-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.date.accessioned2017-05-05T02:54:22Z-
dc.date.available2017-05-05T02:54:22Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3122-
dc.description.abstractThông qua khảo sát thực trạng Báo mạng điện tử với vấn đề TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam giai đoạn hiện nay, Luận văn sẽ chỉ ra những khó khăn và hạn chế khi TTĐN trên báo mạng điện tử của Việt Nam về vấn đề này, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu tăng cường, nâng cao chất lượng TTĐN bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên báo mạng điện tử giai đoạn hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 141tr.vi
dc.subjectBáo mạng điện tửvi
dc.subjectTuyên truyềnvi
dc.subjectChủ quyềnvi
dc.subjectBiển đảovi
dc.subjectĐối ngoạivi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleBáo mạng điện tử với vấn đề tuyên truyền đối ngoại bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hong Son.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.