Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3118
Title: Tính nhân văn trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay
Authors: Đỗ, Hồng Nhung
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Tính nhân văn;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 148tr.
Abstract: Luận văn khảo sát thực trạng tính nhân văn trên ba tờ báo mạng điện tử Tuổi trẻ online, Dân trí và VnExpress, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao tính nhân văn trên báo mạng điện tử.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3118
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Hong Nhung.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.