Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3113
Title: Sử dụng từ Hán - Việt trong chương trình thời sự truyền hình ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Advisor: Vũ, Thị Kim Hoa
Keywords: Sử dụng;Từ ngữ;Chương trình thời sự;Truyền hình;Việt Nam;Hán Nôm
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 129tr.
Abstract: Luận văn khảo sát thực trạng sử dụng, mô tả, phân tích các đặc điểm cấu tạo, ngữ nghĩa của từ Hán Việt, chỉ ra những hiệu quả và hạn chế của việc sử dụng từ Hán Việt trong chương trình thời sự trên truyền hình ở Việt Nam hiện nay, từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng từ Hán Việt trong các chương trình thời sự trên truyền hình hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3113
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Linh.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.