Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3086
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Đình Xây-
dc.contributor.authorTrần, Thế Tài-
dc.date.accessioned2017-05-04T01:44:20Z-
dc.date.available2017-05-04T01:44:20Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3086-
dc.description.abstractTrên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, luận văn đề xuất một số giải pháp về công tác tư tưởng cho cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương để chủ động đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ gìn sự ổn định bền vững khối đoàn kết ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 115 trvi
dc.subjectCông tác tư tưởngvi
dc.subjectĐấu tranhvi
dc.subjectPhòng chốngvi
dc.subjectTự chuyển hóavi
dc.subjectĐảng bộvi
dc.subjectCơ quanvi
dc.subjectTrung ươngvi
dc.titleCông tác tư tưởng trong đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa: ở đảng bộ khối các cơ quan trung ương hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV TRẦN THẾ TÀI.pdf971.83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.