DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
LV Chuyên ngành Chính trị học >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3081

Nhan đề: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
Tác giả: TS. LƯU VĂN QUẢNG
NGUYỄN THỊ XUÂN NỮ
Từ khoá: Nâng cao
Năng lực
Lãnh đạo
Đảng bộ
Phường
Cầu Giấy
Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 140tr
Tóm tắt: Trên cơ sở lý luận về năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, luận văn khảo sát thực trạng vấn đề này ở đảng bộ các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ phường trong thời gian tới.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3081
Bộ sưu tập: LV Chuyên ngành Chính trị học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Nguyen Thi Xuan Nu.pdf1.11 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com