Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3076
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLưu, Ngọc Tố Tâm-
dc.contributor.authorHồ, Thị Hồng Nhung-
dc.date.accessioned2017-04-28T03:07:44Z-
dc.date.available2017-04-28T03:07:44Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3076-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trường chính trị; nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trường chính trị tỉnh Bắc Ninh; Từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 100 trvi
dc.subjectĐào tạovi
dc.subjectBồi dưỡngvi
dc.subjectCán bộvi
dc.subjectTrường Chính trị Nguyễn Văn Cừvi
dc.subjectBắc Ninhvi
dc.titleCông tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HO THI HONG NHUNG.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.