Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3057
Title: Vấn đề tích hợp đa kỹ năng trong sáng tạo tác phẩm của phóng viên báo chí tỉnh Phú Thọ
Authors: Vũ, Anh Tuấn
Advisor: PGS.TS. Hà Huy Phượng
Keywords: Tích hợp;Kĩ năng;Sáng tạo;Tác phẩm;Phóng viên;Báo chí;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 150 tr
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về báo chí nói chung; Làm rõ một số vấn đề về tích hợp đa kỹ năng trong tác nghiệp của phóng viên báo chí tỉnh Phú Thọ; Nêu thực trạng hoạt động tại một số cơ quan báo chí của tỉnh Phú Thọ; hệ thống giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao tích hợp đa kỹ năng trong sáng tạo tác phẩmcủa phóng viên báo chí tỉnh Phú Thọ.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3057
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luan van Vu Anh Tuan.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.