Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3047
Title: Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi - những vấn đề cơ bản
Authors: Phạm, Hương Trà
Keywords: Xã hội học;Nhóm tuổi
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Lao động - Xã hội.- 239 tr.; 21 cm
Abstract: Cuốn sách gồm 04 chương, nội dung đề cập đến nhận thức chung về các nhóm tuổi; xã hội học nghiên cứu về trẻ em và vị thành niên, về thanh niên, về người cao tuổi.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3047
Appears in Collections:Xã hội học và gia đình Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xa hoi hoc nhom tuoi.pdf145.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.