Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3034
Title: Phóng sự - tọa đàm - ghi nhanh phát thanh: lý thuyết và thực tiễn cơ bản (Sách chuyên khảo)
Authors: Trương, Thị Kiên
Keywords: Phóng sự;Tọa đàm;Ghi chép;Phát thanh
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Lý luận chính trị. - 253 tr.; 21 cm
Abstract: Cuốn sách được chia làm ba phần ững với mỗi thể loại; Tập trung nghiên cứu những vấn đề lý thuyết cơ bản về thể loại, các kỹ năng sáng tạo phóng sự, tọa đàm, ghi nhanh
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3034
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.