Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3015
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Thịnh-
dc.date.accessioned2017-04-24T07:45:03Z-
dc.date.available2017-04-24T07:45:03Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3015-
dc.description.abstractNhững vấn đề chung về văn bản quản lý xã hội. Soạn thảo văn bản của Đảng, của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc và của các tổ chức đoàn thể cũng như các văn bản khác trong quản lý xã hội. Giới thiệu công tác văn thư và lưu trữvi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Chính trị Quốc gia. - 335tr. ; 21cmvi
dc.subjectQuản lí xã hộivi
dc.subjectSoạn thảo văn bảnvi
dc.subjectGiáo trìnhvi
dc.titleGiáo trình soạn thảo văn bản quản lý xã hộivi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình soạn thảo văn bản quản ký xã hội .pdf18.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.