Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3014
Title: Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo điện tử;Kĩ năng;Giáo trình;Lí thuyết
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia. - 259tr. : minh hoạ ; 21cm
Abstract: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Internet. Lịch sử ra đời, phát triển của báo mạng điện tử, đặc trưng cơ bản, mô hình tổ chức bộ máy toà soạn, quy trình sản xuất sản phẩm, viết và trình bày nội dung báo mạng điện tử
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3014
ISBN: 9786045727133
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử .pdf20.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.