DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Giáo trình >

Chuyên ngành Văn hóa : [8]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình gia đình học - Tái bản lần thứ nhất
     Hoàng, Bá Thịnh (H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 302 tr, 2016)

 DSpace Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam (Văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Nai) dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng
     Trần, Quốc Vượng (2003)

 DSpace Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng)
     Lê, Minh Hạnh (2006)

 DSpace Lịch sử văn minh thế giới
     Nguyễn, Văn Đại (Lao động, 2011)

 DSpace Giáo trình lý luận văn hóa
     Phạm, Ngọc Trung chủ biên (Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com