Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2999
Title: Xu thế và điều kiện thực tế hình thành tập đoàn truyền thông ở Đài truyền hình Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Advisor: PGS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Keywords: Xu thế;Điều kiện;Thực thế;Tập đoàn
Issue Date: 2007
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 102 tr
Abstract: Những vấn đề chung về tập đoàn truyền thông; Xu thế, yêu cầu thực tế để Đài truyền hình Việt Nam trở thành tập đoàn truyền thông; Những vấn đề đặt ra và giải pháp khi Đài truyền hình Việt Nam trở thành tập đoàn truyền thông
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2999
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.