Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2995
Title: Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trên báo chí hiện nay (Khảo sát trên các báo Lao động, Sức khoẻ và đời sống từ 1/2007 đến 6/2008)
Authors: Chu, Thúy Ngà
Advisor: TS. Vũ Thị Kim Hoa
Keywords: An toàn thực phẩm;Báo chí
Issue Date: 2008
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 118 tr
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề chung về an toàn vệ sinh thực phẩm và vai trò của báo chí hiện nay; Công tác tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm trên báo chí hiện nay; Những bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm trên báo chí
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2995
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trên báo chí hiện nay.pdf17.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.