Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2994
Title: Tuyên truyền về bình đẳng giới trong chuyên mục phụ nữ với cuộc sống trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (Khảo sát từ tháng 1/2004 đến tháng 4/2006)
Authors: Úy, Thị Thu Huyền
Advisor: TS. Đinh Thị Thuý Hằng
Keywords: Tuyên truyền;Bình đẳng giới;Chương trình truyền hình;Phụ nữ;Cuộc sống;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 137 tr
Abstract: Luận văn nghiên cứu về vai trò của truyền hình trong việc tuyên truyền bình đẳng giới; Thực trạng tuyên truyền bình đẳng giới trong chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống trên sóng truyền hình Việt Nam; Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền bình đẳng giới trên sóng truyền hình Việt Nam
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2994
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.