Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2992
Title: Tuyên truyền an ninh và phát triển điện năng trên các tạp chí của ngành điện Việt Nam (Khảo sát 3 tạp chí: Điện lực, Điện Việt Nam, Điện và đời sống từ năm 2001-2006)
Authors: Dương, Thanh Bình
Advisor: TS Hoàng Văn Quang
Keywords: Tuyên truyền;An ninh;Phát triển;Điện năng;Tạp chí;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 177 tr
Abstract: Luận văn phân tích một số vấn đề cơ bản của tuyên truyền an ninh và phát triển điện năng; Thực trạng tuyên truyền an ninh và phát triển điện năng trên các tạp chí của ngành điện Việt Nam; Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền an ninh và phát triển điện năng trên các tạp chí của ngành điện Việt Nam
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2992
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.