Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2991
Title: Truyền hình Hà Tây với việc phát triển làng nghề truyền thống (Khảo sát chương trình thời sự buổi 19h45 phút, công nghiệp và làng nghề Hà Tây trên sóng đài truyền hình Hà Tây từ tháng 1-2005 đến tháng 6-2006)
Authors: Lưu, Huy Tú
Advisor: TS. Nguyễn Tuấn Phong
Keywords: Truyền hình;Hà Tây;Phát triển;Làng nghề truyền thống
Issue Date: 2006
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 175 tr
Abstract: Luận văn phân tích một số vấn đế về truyền hình với đời sống xã hội và làng nghề truyền thống Hà Tây; Vai trò của truyền hình Hà Tây trong phát triển làng nghề truyền thống; Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả tuyên truyền về phát triển làng nghề truyền thống
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2991
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
truyền hình hà tây với việc phát triển làng nghề truyền thống.pdf23.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.