Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2989
Title: Thực trạng và một số giải pháp phát triển hệ thống báo chí Hà Nội
Authors: Chử, Phùng Lệ Giang
Advisor: PGS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Keywords: Thực trạng;Giải pháp;Phát triển;Báo chí;Hà Nội
Issue Date: 2006
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 147 tr
Abstract: Những đòi hỏi khách quan và yêu cầu phát triển hệ thống báo chí tương xứng với tầm vóc thủ đô; Thực trạng hệ thống báo chí Hà Nội; Một số giải pháp xây dựng và phát triển hệ thống báo chí Hà Nội
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2989
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.