Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2986
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Đinh Văn Hường-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Nhung-
dc.date.accessioned2017-04-21T02:38:07Z-
dc.date.available2017-04-21T02:38:07Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2986-
dc.description.abstractCơ sở lý luận chung về nhân tố mới; Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền nhân tố mới của ngành thủy sản trên tạp chí chuyên ngành;vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.-121 trvi
dc.subjectThông tinvi
dc.subjectTuyên truyềnvi
dc.subjectNhân tốvi
dc.subjectThủy sảnvi
dc.subjectTạp chívi
dc.subjectChuyên ngànhvi
dc.titleThông tin tuyên truyền nhân tố mới của ngành thuỷ sản trên các tạp chí chuyên ngành (Khảo sát các tạp chí: Thuỷ sản, Thương mại thuỷ sản, Khuyến ngư Việt Nam từ năm 2003 đến 2005)vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.