Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2986
Title: Thông tin tuyên truyền nhân tố mới của ngành thuỷ sản trên các tạp chí chuyên ngành (Khảo sát các tạp chí: Thuỷ sản, Thương mại thuỷ sản, Khuyến ngư Việt Nam từ năm 2003 đến 2005)
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Advisor: PGS.TS Đinh Văn Hường
Keywords: Thông tin;Tuyên truyền;Nhân tố;Thủy sản;Tạp chí;Chuyên ngành
Issue Date: 2007
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.-121 tr
Abstract: Cơ sở lý luận chung về nhân tố mới; Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền nhân tố mới của ngành thủy sản trên tạp chí chuyên ngành;
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2986
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.