Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2985
Title: Tác động tiêu cực của quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng
Authors: Lê, Thu Hà
Advisor: PGS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Keywords: Tác động;Tiêu cực;Quảng cáo;Phương tiện truyền thông
Issue Date: 2008
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 108 tr
Abstract: Các yếu tố tiêu cực nảy sinh từ quảng cáo báo chí cũng như mức độ của sự ảnh hưởng của chúng đối với công chúng; nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của Quảng cáo báo chí.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2985
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.