Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2983
Title: Nhận diện sai phạm về nội dung thông tin trên báo chí hiện nay
Authors: Bùi, Thị Thu Thanh
Advisor: TS. Nguyễn Thế Kỷ
Keywords: Nhận diện;Sai phạm;Nội dung;Thông tin;Báo chí
Issue Date: 2008
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 140 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ các dạng sai phạm khá phổ biến về nội dung thông tin, luận văn tìm ra nguyên nhân, đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục sai phạm thông tin trên báo chí
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2983
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nhận diện sai phạm về nội dung thông tin trên báo chí việt nam.pdf24.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.