Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2982
Title: Nâng cao tính hấp dẫn của báo Đảng địa phương
Authors: Nguyễn Bá Sinh
Advisor: PGS.TS Trần Thế Phiệt
Keywords: Nâng cao;Hấp dẫn;Báo Đảng;Địa phương
Issue Date: 2007
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 118 tr
Abstract: Lý luận và thực tiễn của báo Đảng địa phương; Khảo sát về tính hấp dẫn của báo Đảng địa phương vùng Duyên Hải đồng bằng Bắc Bộ; Một số giải pháp nâng cao tính hấp dẫn của báo Đảng địa phương hiện nay
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2982
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nâng cao tính hấp dẫn của báo đảng địa phương .pdf15.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.