Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2980
Title: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY
Authors: MAY MẶN MUN TY
Advisor: PGS.TS NGUYỄN VĂN DỮNG
Keywords: Nâng cao;Chất lượng;Hoạt động;Báo chí;Lào
Issue Date: 2007
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 118 tr
Abstract: Những vấn đề lý luận cơ bản của hoạt động báo chí ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Thực trạng, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động báo chí ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2980
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.