Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2979
Title: Nâng cao chất lượng chương trình thời sự của đài phát thanh quốc gia Lào (Khảo sát từ tháng 10-2007 đến hết tháng 6-2008)
Authors: Chăn Thạ Von Khăm Phi La Vông
Advisor: PGS.TS Nguyễn Đức Dũng
Keywords: Nâng cao;Chất lượng;Chương trình thời sự;Đài phát thanh Quốc gia Lào
Issue Date: 2008
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 103 tr
Abstract: Đài phát thanh Quốc gia Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; Thực trạng Chương trình thời sự của Đài phát thanh Quốc gia Lào; Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hương trình thời sự của Đài phát thanh Quốc gia Lào
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2979
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.