Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2975
Title: Hoạt động tương tác trên báo mạng điện tử (Khảo sát Vietnamnet và VNEXpress từ tháng 5-2005 đến 5-2006)
Authors: Trần Quang Huy
Advisor: TS. Nguyễn Thị Thoa
Keywords: Tương tác;Báo điện tử
Issue Date: 2006
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 104 tr
Abstract: Vai trò của hoạt động tương tác trên báo mạng điện tử; Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tương tác trên báo mạng điện tử
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2975
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hoạt động tương tác trên báo mạng điện tử.pdf13.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.