Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2972
Title: Giáo dục sức khỏe trên sóng truyền hình Việt Nam (Khảo sát chuyên mục sức khoẻ cho mọi người phát sóng trên kênh VTV2 từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 7 năm 2006)
Authors: Phạm Việt Tiến
Advisor: TS. Nguyễn Trí Nhiệm
Keywords: Giáo dục;Sức khỏe;Truyền hình
Issue Date: 2006
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 155 tr
Abstract: Giáo dục sức khỏe - một nội dung quan trọng trên sóng truyền hình Việt Nam; Thực trạng chương trình sức khỏe trên kênh VTV2; Một số giải pháp nâng cao chất lượng chương trình.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2972
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giáo dục sức khỏe trên sóng đài truyền hình việt nam.pdf21.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.