Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2970
Title: Giáo dục kiến thức gia đình trên báo chí hiện nay (Khảo sát báo Phụ nữ Việt Nam, báo Gia đình và xã hội, tạp chí Gia đình và Trẻ em từ 6-2006 đến 6-2007)
Authors: Đỗ Thị Thảo
Advisor: TS Vũ Thị Kim Hoa
Keywords: Giáo dục;Kiến thức;Gia đình;Báo chí
Issue Date: 2007
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 145 tr
Abstract: Những vấn đề chung về gia đình, gia đình Việt Nam trong xu thế phát triển của xã hội; Tuyên truyền giáo dục kiến thức về gia đình trên các báo Phụ nữ Việt Nam, Gia đình và xã hội, Tạp chí Gia đình và trẻ em; Thành công, hạn chế của việc giáo dục kiến thức về gia đình trên báo chí và một số vấn đề đặt ra
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2970
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giáo dục kiến thức gia đình trên báo chí hiện nay . pdf.pdf24.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.