Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2968
Title: Định vị một kênh truyền hình (Khảo sát quá trình thành lập kênh VTV6 Đài truyền hình Việt Nam)
Authors: Tạ Thị Minh Oanh
Advisor: TS. Tạ Thị Bích Loan
Keywords: Định vị;Kênh truyền hình;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 118 tr
Abstract: Những nội dung cơ bản về định vị; Quá trình định vị VT6; Tái định vị kênh truyền hình;
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2968
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
định vị một kênh truyền hình .pdf15.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.