Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2938
Title: Báo chí An Giang tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (Khảo sát báo An Giang, đài phát thanh truyền hình An Giang, thông tấn xã Việt Nam - phân xã An Giang, từ năm 2004 - 2005)
Authors: Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Advisor: PGS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Keywords: Báo chí;An Giang;Tuyên truyền;Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Nông nghiệp
Issue Date: 2006
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 107 tr
Abstract: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ An Giang về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; Thực trạng công tác tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của báo chí An Giang; Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của báo chí An Giang.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2938
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
báo chí an giang tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.pdf16.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.