DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
LV Chuyên ngành Chính trị học >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2934

Nhan đề: HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI Ở HUYỆN HÀM YÊNTỈNH TUYÊN QUANG HIỆN NAY
Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng
TRỊNH THỊ THỦY
Từ khoá: Hiệu quả
Chính sách xã hội
Hàm Yên
Tuyên Quang
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 113 tr
Tóm tắt: Trên cơ sở làm rõ các vấn đề lý luận và phân tích thực trạng hiệu quả việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội của huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang từ năm 2010 đến nay, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho huyện trong thời gian tới.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2934
Bộ sưu tập: LV Chuyên ngành Chính trị học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
TRỊNH THỊ THỦY.pdf847.78 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com