DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
LV Chuyên ngành Chính trị học >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2933

Nhan đề: VAI TRÒ CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI ĐỐI VỚI CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở HÀ NỘI HIỆN NAY
Tác giả: PGS, TS. Lương Khắc Hiếu
NGUYỄN THỊ THÀNH
Từ khoá: Vai trò
Dư luận xã hội
Đấu tranh
Phòng chống
Tiêu cực
Dạy học
Học tập
Trường phổ thông
Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 134 tr
Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực trạng về vai trò DLXH đối với cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong hoạt động dạy học ở các trường phổ thông trên địa bàn Tp Hà Nội thời gian gần đây. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của DLXH đối với đấu tranh chống tiêu cực trong hoạt động dạy và học.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2933
Bộ sưu tập: LV Chuyên ngành Chính trị học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
NGUYỄN THỊ THÀNH.pdf1.11 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com