DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
LV Chuyên ngành Chính trị học >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2932

Nhan đề: GIÁO DỤC Ý THỨC KỶ LUẬT CHO HỌC VIÊN ĐÀO TẠO KỸ SƯ QUÂN SỰ Ở HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ HIỆN NAY
Tác giả: TS. Lương Ngọc Vĩnh
KHỔNG XUÂN THÁI
Từ khoá: Giáo dục
Ý thức
Kỉ luật
Học viên
Đào tạo
Kĩ sư
Quân sự
Học viện Kỹ thuật quân sự
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 137 tr
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng việc giáo dục YTKL cho học viên đào tạo kỹ sư quân sự ở Học viện Kỹ thuật Quân sự thời gian vừa qua, luận văn đề xuất các yêu cầu và giải pháp giáo dục YTKL cho học viên đào tạo kỹ sư quân sự ở Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2932
Bộ sưu tập: LV Chuyên ngành Chính trị học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
KHỔNG XUÂN THÁI.pdf1.49 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com