DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >
LV Chuyên ngành Chính trị học >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2931

Nhan đề: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
Tác giả: PGS, TS. Mai Đức Ngọc
ĐĂNG THỊ THỦY
Từ khoá: Giáo dục
Đạo đức cách mạng
Thanh niên
Phúc Thọ
Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 111 tr
Tóm tắt: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, phân tích, đánh giá thực trạng, giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội hiện nay; luận văn đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2931
Bộ sưu tập: LV Chuyên ngành Chính trị học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
ĐĂNG THỊ THỦY.pdf1.1 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com