DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Giáo trình >

Chuyên ngành Xuất bản : [6]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình công nghệ bình bản
     Giang Văn Khuyến (H.: Trường Cao đẳng Công nghiệp in,295 tr, 2007)

 DSpace Giáo trình công nghệ chế tạo khuôn in
     ThS. Giang Văn Khuyến (Hà Nội, 263tr., 2007)

 DSpace Giáo trình công nghệ bình bản
     ThS. Giang Văn Khuyến (Hà Nội, 295tr., 2007)

 DSpace Biên tập các loại sách chuyên ngành - Tập 2: Biên tập sách văn học, sách tra cứu chỉ dẫn, sách dịch và sách thiếu nhi.
     Trần, Văn Hải (Chủ biên) (H.: Chính trị quốc gia, 191 tr., 2001)

 DSpace QUẢN TRỊ KINH DOANH XUẤT BẢN
     Đường, Vinh Sường (Chính trị - Hành chính, 2011)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com