DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

Chuyên ngành Chính trị học phát triển : [39]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH ĐỐI VỚI NGÀNH DU LỊCH HIỆN NAY
     NGUYỄN THỊ NGỌC MAI (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 120 tr, 2017)

 DSpace CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN MÁC – LÊ NIN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY
     KO LUENGTHAMMA (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 108 tr, 2017)

 DSpace UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO VỚI VIỆC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Ở LÀO HIỆN NAY
     PHONESAVANCH CHANSAMOUD (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 105 tr, 2017)

 DSpace THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ
     VŨ MINH LIỂU (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 109 tr, 2016)

 DSpace CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TƯ PHÁP CỦA TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY
     VŨ KIM ĐỨC (H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 136 tr, 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com