Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2862
Title: Quản lý nhà nước đối với đội ngũ công chức cấp huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình hiện nay
Authors: Lê, Thị Hải Yến
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Quản lí nhà nước;Công chức;Cấp huyện;Ủy ban nhân dân;Kim Bôi;Hòa Bình
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 120 tr
Abstract: Luận văn phân tích cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với đội ngũ công chức cấp huyện; Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với đội ngũ công chức trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, những mặt được, bất cập, hạn chế và tìm ra nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong quản lý nhà nước đối với đội ngũ công chức tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Đề xuất phương hướng, một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đội ngũ công chức cấp huyện trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2862
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ THỊ HẢI YẾN.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.