Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2842
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Thị Thu Hương-
dc.contributor.authorLê, Thanh Phước-
dc.date.accessioned2017-03-29T08:22:06Z-
dc.date.available2017-03-29T08:22:06Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2842-
dc.description.abstractThông qua việc khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoạt động xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình tại kênh truyền hình VTV3, luận văn sẽ phân tích thành công và hạn chế của hoạt động xã hội hóa dưới bình diện kinh tế báo chí đối với đài truyền hình. Phân tích các số liệu doanh thu của các chương trình xã hội hóa ở các mức độ khác nhau để đưa ra một cách nhìn nhận chính xác hơn về hiệu quả cuẩ các chương trình đem lại dưới góc nhìn kinh tế. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các chương trình XHH trên kênh VTV3 nói riêng và các kênh của đài THVN nói chung, trong khi vẫn phải đảm bảo các yếu tố về chất lượng nội dung chương trình.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.-121tr.vi
dc.subjectHiệu quảvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectChương trìnhvi
dc.subjectXã hội hóavi
dc.subjectKênh truyền hìnhvi
dc.titleHiệu quả kinh tế của các chương trình xã hội hóa trên kênh VTV3vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thanh Phuoc.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.