Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2836
Title: Xu hướng phát triển của tiểu phẩm báo chí hiện nay
Authors: Bùi, Văn Doanh
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Xu hướng;Phát triển;Tiểu phẩm;Báo chí
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, đặc trưng, vị trí, vai trò của thể loại tiểu phẩm báo chí, luận văn chỉ ra xu hướng vận động, phát triển của nó trong đời sống báo chí Việt Nam hiện nay và trong tương lai làm cơ sở cho việc hoàn thiện phương pháp sáng tạo của nhà báo.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2836
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xu hướng phát triển của tiểu phẩm báo chí hiện nay.pdf8.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.