Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2821
Title: Thực trạng và giải pháp xử lý thông tin trong tòa soạn báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay (Khảo sát Vietnam Net, VNEXPRESS, Tuổi trẻ online, Lao động điện tử)
Authors: Trần, Hồng Vân
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Thực trạng;Giải pháp;Báo mạng điện tử;Xử lí thông tin;Tòa soạn;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tiến hành khảo sát một số trang web báo mạng điện tử tiêu biểu là Vietnamnet, VnExpress, Tuổi trẻ online, Lao động điện tử cũng như hoạt động của tòa soạn, phòng, ban phụ trách báo mạng điện tử; đưa ra những đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2821
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thực trạng và giải pháp xử lý thông tin tòa soạn.pdf10.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.