Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2807
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thế Phiệt-
dc.contributor.authorTrần, Hương Giang-
dc.date.accessioned2016-11-28T11:05:43Z-
dc.date.available2016-11-28T11:05:43Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2807-
dc.description.abstractQua khảo sát tạp chí Thanh niên với những mặt tích cực và hạn chế, từ nội dung, hình thức đến phương pháp giáo dục thanh niên, luận văn nhằm xác định những cơ sở khoa học và thực tiễn để hình thành những giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ trên tạp chí Thanh niên nói riêng và các loại hình báo chí nói chung.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectTạp chí Thanh niênvi
dc.subjectGiáo dụcvi
dc.subjectThế hệ trẻvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleTạp chí Thanh niên với việc giáo dục thế hệ trẻ nước ta hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tạp chí thanh niên với việc giáo dục thế hệ trẻ.pdf7.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.