Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2802
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Văn Quang-
dc.contributor.authorVũ, Huyền Nga-
dc.date.accessioned2016-11-25T11:04:48Z-
dc.date.available2016-11-25T11:04:48Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2802-
dc.description.abstractLuận văn phân biệt rõ hai khái niệm phóng sự ảnh và ảnh phóng sự; Tìm hiểu sự phát triển của thể loại phóng sự ảnh trong lịch sử nhiếp ảnh thế giới và Việt Nam; Từ đó tìm ra những đặc trưng, đặc điểm và tính chất của thể loại phóng sự ảnh; nghiên cứu các tác phẩm phóng sự ảnh cụ thể đã được đăng tải trên các báo; tìm ra những đặc điểm riêng, những mặt mạnh, mặt yếu của các cách sử dụng phóng sự ảnh trên báo để tìm ra các giải pháp trở nên thực tế và có ý nghĩa hơn.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectPhóng sựvi
dc.subjectẢnhvi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectBáo invi
dc.titlePhóng sự ảnh và ảnh phóng sự trên báo invi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phóng sự ảnh và ảnh phóng sự trên báo chí.pdf16.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.