Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2800
Title: Phim truyện trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam
Authors: Nguyễn, Minh Hải
Advisor: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Phim truyện;Đài Truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: H.: Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn khảo sát thực trạng các chương trình phim truyện trên kênh VTV1 và VTV3, bước đầu phân tích những ưu điểm, hạn chế của chương trình; Đề xuất giải pháp nhằm phát triển chương trình phim truyện.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2800
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phim truyện trên sóng đài truyền hình Việt Nam.pdf8.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.