DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Giáo trình >

Chuyên ngành Kinh tế : [62]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Giáo trình phân tích kinh doanh
     PGS.TS. Nguyễn Văn Công (Đại học Kinh tế quốc dân, 345tr., 2009)

 DSpace Giáo trình Marketing căn bản
     GS.TS. Trần Minh Đạo (Đại học Kinh tế quốc dân, 409tr., 2009)

 DSpace Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Phần II)
     Lê Thị Kim Hoa (Nxb. Đà Nẵng, 256tr., 2008)

 DSpace Giáo trình thương mại điện tử căn bản
     (Nxb. Hà Nội, 391tr., 2013)

 DSpace Giáo trình thị trường chứng khoán
     TS. Bạch Đức Hiển (Tài chính, 295tr., 2009)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com